Home Visie Websiteconsultancy Multimedia Bedrijf Portfolio Contact Spotlight
Startseite Websiteconsultancy Herstijlen

Websiteconsultancy


Herstijlen CMSHerstijlen

Een vergeten kindje op internet is onderhoud. Er wordt vaak ten onrechte vanuit gegaan dat als een site eenmaal in de lucht is, dat het dan klaar is. Een site behoeft onderhoud. Beeldmateriaal veroudert soms, teksten moeten geactualiseerd worden, de lay-out is niet meer van deze tijd. Het zijn allemaal zaken waar te weinig aandacht voor is. Er zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen en feit is dat veel websites niet "bij de tijd" zijn.

Op verzoek lichten wij uw website helemaal door en krijgt u daar een uitgebreid rapport met aanbevelingen over. Niet alleen de verbeterpunten komen aan de orde, ook de goede zaken krijgen de aandacht. Het is natuurlijk prima ook bevestigd te zien waar het goed gaat.